• Odwiedziło nas: 239383 osób
 • Do końca roku: 94 dni
 • Do wakacji: 272 dni

64-850 Ujście

Czarnkowska 31

Tel: (67) 284-00-47

E-mail spujscie@op.pl

Środa, 2016-09-28

Imieniny:

Libuszy, Wacławy

WITAMY W SP UJŚCIE!

Jesteś tu: » WITAMY W SP UJŚCIE!


Światowy Dzień Morza

World Maritime Day czyli Światowy Dzień Morza w kalendarzu pewnie u każdego wywołuje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. Lubimy podczas letnich upałów pływać lub brodzić w orzeźwiającej wodzie. Wielu kocha morze za sporty, które możemy tam uprawiać, np. żeglowanie, windsurfing, narty czy rowery wodne.

Światowy Dzień Morza
czytaj więcej
 • Wybory do Samorządu 2016

W środę 21 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie  z postanowieniami ordynacji wyborczej w skład Samorządu wchodzą trójki klasowe tj. przewodniczący, zastępca i skarbnik oraz poczty sztandarowe. Pozostałe osoby chętne do pracy  w samorządzie muszą poddać swoją kandydaturę pod głosowanie. Do głosowania uprawnionych było 122 uczniów klas IV-VI. W dniu głosowania obecnych było 113 uczniów.

Oddano 110 ważnych głosów 3 głosy były nieważne. W wyniku głosowania w skład samorządu weszło sześć osób, które uzyskały największą liczbę głosów tj. Julia Strógarek, Mateusz Świątek, Kinga Rejewska, Jakub Tytulski, Liwia Berczyńska, Dorota Sawińska. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: Aleksander Gładych, Wojciech Mikołajewski, Katarzyna Bogdan, Karol Pawłowski, Marta Rowicka, Kewin Kossak oraz opiekunki samorządu pani Kamila Niezborała i pani Małgorzata Kujawa.

„Podaj dalej... drugie życie odpadów"- pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątania świata. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się do tej lekcji poszanowania środowiska. W czwartek i piątek przeprowadzono zbiórkę makulatury. 16-tego września zostały przeprowadzone prezentacje na temat wpływu człowieka na środowisko oraz o właściwym segregowaniu odpadów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpili do sprzątania terenów w okolicach naszej szkoły. Ogłoszony został konkurs pt.:" Drugie życie odpadów, czyli konkurs rodzinny na eko- zabawkę". Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie się do przebiegu tegorocznej akcji Sprzątania świata.

 

 

 

Sprzątanie Świata
czytaj więcej

W dniach 5- 9 września odbywał się w naszej szkole "Tydzień dla bezpieczeństwa". W czasie tego tygodnia uczniowie brali udział w spotkanich: z policją, przedstawicielami WORD-u, szkolną pielęgniarką. Przeprowadzony został również próbny alarm przeciwpożarowy, podczas kórego przedstawciele straży pożarnej przedstawili uczniom, w jaki sposób należy udzielić fachowej pomocy przedmedycznej. W piątek nastąpiło podsumowanie całego tygodnia. Tego dnia klasy wzięły udział w szkoleniu, które przeprowadziła Pilska Grupa Medyczna. 

czytaj więcej
 • Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2016 r. (wtorek):

 

klasy I-III godz. 16:30


klasy IV- VI godz. 17:00

1 września 2016 roku  miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pan Dyrektor Marek Kamiński przywitał zgromadzonych przed budynkiem szkoły. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: w-ce starosta p. Stefan Piechocki, przewodniczący Komisji Oświaty p. Janusz Chamarczuk oraz z-ca przewodniczącego Komisji Oświaty p. Mariusz Podgórski. Nie zabrakło także niespodzianek, które dla pierwszoklasistów przygotowała Rada Rodziców. W ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” klasa I otrzymała z rąk w-ce starosty koszulki odblaskowe. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
czytaj więcej

Plan dowozów dnia 1 września 2016:


7:10- Byszki, Chrustowo


7:40- Ługi Ujskie Małobit


7:45- Ługi Ujskie


Powrót ok. godziny 10:30

Informujemy, że rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 1 września mszą świętą w


kościele pw. Św. Mikołaja w Ujściu o godz. 8:00. Dalsza część uroczystości odbędzie


się przed budynkiem szkoły.

Informujemy, że podręczniki będą wydawane przez wychowawców w następujących

terminach:


- 29.08.2016 (poniedziałek) – w godz. 11:00-13:00

 

- 30.08.2016 (wtorek)- w godz. 9:00-11:00


- 01.09.2016 (czwartek)- po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

12 sierpnia w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ulicy Dąbrowskiego odbył się drugi półfinał, w którym rywalizowało 13 uczestników. Nie zabrakło uczniów naszej szkoły. 

Natalia Długozima zajęła IV miejsce i tym samym zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.

W finale weźmie udział 17 uczestników w tym troje uczniów naszej szkoły:

Natalia Długozima

Julia Strógarek

Krzesimir Bryszewski.

Całej trójce gratulujemy awansu i trzymamy kciuki za sukces w finale. 

 

 II Półfinał Wakacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły rozstrzygnięty.
czytaj więcej

Pierwszy półfinał o Puchar Prezydenta Miasta rozstrzygnięty. Troje uczniów naszej szkoły brało udział. Dwoje Krzesimir Byszewski i Julia Strogarek zakwalifikowali sie do finału, który odbędzie sie w sierpniu. Gratuluję i dziękuję rodzicom za zaangażowanie .

Pierwszy półfinał o Puchar Prezydenta Miasta rozstrzygnięty.
czytaj więcej
 • Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Piły

 

 

Karta zgłoszeniowa do Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta miasta Piły

 

 

Organizator: Urząd Miasta Piły

 

 

Wypełniają rodzice / opiekunowie.

 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...............................................................................

 

Data urodzenia: ….............................................................................................

 

Pesel: ….................................... adres zamieszkania: …...............................................

 

Imię i nazwisko matki i ojca (prawnych opiekunów) : Mama...........................

 

Tata...........................................

 

Tel. kontaktowy: Mama......................................., Tata......................................

 

 

Termin: pierwszy półfinał 15.07.2016 , drugi półfinał 12.08.2016 , Finał 26.08.2016

 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (numer dowodu osobistego) :

 

Mama.....................................................  Tata.........................................

 

Czy dziecko może wracać do domu same. Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

 

Dodatkowe informacje o dziecku: przewlekłe choroby, alergie, przyjmowane leki, nadwrażliwość na leki i inne: ….......................................................................................

 

 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych:

 

  Oświadczam, że zezwalam mojemu synowi/córce na uczestnictwo w Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta miasta Piły. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacji sprawozdawczości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 roku.

 

 

          data                                                podpis ojca i matki (opiekunów prawnych)

 

….......................                            Mama …................................  Tata ….............................

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZSTANIE WIZERUNKU

 

 

Miejscowość i data …..........................................

 

 

 

Imię i nazwisko matki i ojca (prawnych opiekunów): Mama ….....................................

 

Tata …...............................................................................................................

 

Imię, Nazwisko Dziecka …...............................................................................

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka. Zgoda obejmuje zdjęcia, filmy oraz ich obróbkę. Zdjęcia będą wykorzystane na stronie internetowej www.sm.um.pila.pl oraz w materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta Piły.

 

 

 

 

Czytelne Podpisy – Mama …..............................  Tata …......................................

 

                                                                                                                           


Regulamin III Wakacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły

  

 

 

1. Organizatorzy: Urząd Miasta Piły

 

2. Patronat medialny:

 

3. Cel imprezy: Celem imprezy jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

 

 1. 1.     Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
 2. 2.     Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
 3. 3.     Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

4. Uczestnictwo: uczniowie i uczennice szkół podstawowych ( od 7 do 12 lat ).

 

5. Miejsce: Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego w Pile.

 

6. Data: 15 Lipca, godz. 10.00 - pierwszy półfinał, 12 sierpień, godz 10.00 - drugi półfinał, 26 sierpień godz 10.00  - finał.

 

7. Organizacja turnieju:

 

 1. Pierwszy etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi w Pile.

 

 1. Drugi etap konkursu będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu pierwszego i przejściu uczestników z Zespołu Szkół nr 2 na teren Miasteczka Ruchu Drogowego.

 

 1. Trzeci etap konkursu będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności techniki jazdy rowerem - tor sprawnościowy. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora.  Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego po zakończeniu etapu drugiego.

 

 

 1. Czwarty etap konkursu będzie polegał na przejechaniu wyznaczoną trasą przez organizatora, stosując się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego  i   znaków drogowych. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu trzeciego.

 

 1. Punktacja konkursu:

- test wiedzy ( jednokrotnego wyboru ) - składający się z 10 pytań  w półfinałach, i 20 pytań w finale. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

- udzielanie pierwszej pomocy - za prawidłowo wykonane zadanie uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

- technika jazdy (tor sprawnościowy) - za każdy błąd wykonany na torze przeszkód, uczestnik otrzyma punkty ujemne.

- wyznaczona trasa przejazdu - za każdy prawidłowo wykonany manewr, uczestnik otrzyma 1 punkt.

 

 1.  O kolejności w konkursie decyduje:

- ilość zdobytych punktów z czterech etapów, w przypadku jednakowej ilości punktów  o lepszym miejscu zadecyduje ilość zdobytych punktów w teście wiedzy, jeżeli to nie rozstrzygnie o kolejności zadecyduje dogrywka – omówienie w co powinien być wyposażony rower.

 

 1. Do ścisłego finału awansuje 8  uczestników z każdego półfinału.

 

 1. Nagrody w konkursie: Rower

 

     9. Postanowienia końcowe.

     1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w konkursie.

      2.  Uczestnicy chcąc wziąć udział w konkursie muszą przedstawić organizatorowi zgodę rodzica oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka.

     3. Każdy uczestnik do dnia konkursu musi 2 - krotnie uczestniczyć w zajęciach teoretyczno-praktycznych z zakresu  podstawowych zasad ruchu drogowego oraz dwa razy wziąć udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy organizowanych na terenie MRD, co zostanie potwierdzone otrzymaniem naklejki z logiem Straży Miejskiej oraz Miasta Piły.

    4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (np.: ilość osób zakwalifikowanych do finału).

    5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 


Punktacja etapu wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami przepisów ruchu drogowego.

 

 1. 1.     Wyjazd z parkingu ( włączanie się do ruchu ) - manewr skrętu w prawo

(prawa ręka, spojrzenie w lewo - 2 pkt ),

 1. 2.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, spojrzenie w lewo 2 pkt ),
 2. 3.     Sygnały świetlne - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, zastosowanie się do sygnałów świetlnych  2 pkt ),
 3. 4.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, spojrzenie w lewo 2 pkt ),
 4. 5.     Przejazd kolejowy - STOP ( zatrzymanie, spojrzenie w prawo, spojrzenie w lewo 3 pkt ),
 5. 6.     Zmiana pozycji jazdy przed skrzyżowaniem ( lewa ręka, spojrzenie przez lewę ramię 2 pkt ),
 6. 7.     Skrzyżowanie dróg równorzędnych - manewr skrętu w lewo ( spojrzenie w prawo oraz na wprost 2 pkt),
 7. 8.     Skrzyżowanie dróg równorzędnych - jazda na wprost ( spojrzenie w prawo      1 pkt),
 8. 9.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem - manewr skrętu w prawo  ( prawa ręka 1 pkt ),
 9. 10.                        Wjazd na drogę jednokierunkową - zmiana pasa ruchu ( lewa ręka, spojrzenie przez lewę ramię 2 pkt),
 10. 11.                        Skrzyżowanie o ruchu okrężnym - manewr skrętu w lewo ( lewa ręka, spojrzenie w lewo przed wjazdem na rondo 2 pkt ),
 11. 12.                        Zajęcie lewego pasa ruchu po wjechaniu na rondo ( zajęcie pasa ruchu 1 pkt ),
 12. 13.                        Zmiana pasa ruchu na rondzie - zjazd z lewego pasa na prawy, opuszczenie ronda ( prawa ręka, spojrzenie przez prawe ramię 2 pkt ),
 13. 14.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem, manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, zastosowanie się do znaku 2 pkt ),
 14. 15.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem, manewr skrętu w prawo ( prawa ręka 1 pkt ),
 15. 16.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, jazda na wprost

( spojrzenie w lewo, w prawo 2 pkt ),

 1. 17.                        Wjazd na drogę bez przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka 1 pkt )

 

Możliwość zdobycia 30 pkt.

 


KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM

TOR SPRAWNOŚCIOWY

 1. Konkurencja polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez organizatora.
 2. Tor sprawnościowy będzie się składał z czterech przeszkód (elementów) w półfinałach, natomiast w finale będzie się składał z pięciu przeszkód (elementów),  wybranych przez organizatora. Czas przejazdu nie jest limitowany.

UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 5 metrów.

 1. Konkurencja praktyczna – jazda rowerem przeprowadzana jest na rowerach zapewnionych przez organizatora. Jednocześnie organizator nie wyklucza możliwości wykorzystania własnego roweru.
 2. Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora.
 3. Punktacja:

 

a)  każdy błąd uczestnika na przeszkodzie

minus 1 punkt

Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie – w tym między przeszkodami (punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło) 

b)  zjechanie z przeszkody jednoelementowej

minus 3 punkty

c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przeszkody wieloelementowej

minus 3 punkty

Za każdy ominięty odcinek pomiędzy podstawami, krążkami i listwami

d) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki

minus 3 punkty

e)  ominięcie całej przeszkody

minus 15 punktów

Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie

f) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower

minus 15 punktów

g) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony jako:

minus 1 punkt

h) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała uczestnika tej samej podstawy, krążka

minus 1 punkt

i) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód

minus 3 punkty

j)  zawracanie między przeszkodami

minus 3 punkty

k) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać

minus 15 punktów

Rynna

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

Slalom kółkowy – żmijka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrzymanie w miejscu

 

 

 

 

 

 

 Dnia 24 czerwca 2016r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w uroczystości pożegnania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu. Jej Absolwentami zostało 55 uczniów, 28 uczniów klasy VI A i 27 uczniów klasy VI B. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy.                                                                                   Najlepsi uczniowie otrzymali specjalne nagrody i tytuły:                                 

Złoty Absolwent – Julia Gładych                                                           

  Najlepszy z Najlepszych – Martyna Kaczmarek                                            

Najlepszy Sportowiec – Maria Modlitowska.                       

Pięcioro uczniów otrzymało nagrody książkowe od Rady Rodziców. Dla najlepszych uczniów nagrody książkowe ufundował Pan Burmistrz Roman Wrotecki.

                                                       M. Karbownik

                                                       A. Mierzwa


Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu
czytaj więcej

W piątek 24 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakńczenie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas I-V. O godzinie 8:00 uczniowie uczestniczyli w mszy świętej. Następnie w sali UDK odbyła się część oficjalna, podczas której zostały wręczone nagrody ksiązkowe uczniom, którzy osiągneli bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie klasy IIb i IVb wraz z wychowawcami przygotowali program artystyczny, który wszystkich wprowadził w nastrój wakacyjny. Po części artystycznej Dyrektor Marek Kamiński złożył życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw.

 

                                                                      Elżbieta Czyżewska

Zakończenie roku szkolnego klas I-V
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl