• Odwiedziło nas: 233880 osób
 • Do końca roku: 124 dni
 • Do wakacji: b.d. dni

64-850 Ujście

Czarnkowska 31

Tel: (67) 284-00-47

E-mail spujscie@op.pl

Poniedziałek, 2016-08-29

Imieniny:

Beaty, Racibora

WITAMY W SP UJŚCIE!

Jesteś tu: » WITAMY W SP UJŚCIE!


Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej

Informujemy, że podręczniki będą wydawane przez wychowawców w następujących

terminach:


- 29.08.2016 (poniedziałek) – w godz. 11:00-13:00

 

- 30.08.2016 (wtorek)- w godz. 9:00-11:00


- 01.09.2016 (czwartek)- po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

12 sierpnia w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ulicy Dąbrowskiego odbył się drugi półfinał, w którym rywalizowało 13 uczestników. Nie zabrakło uczniów naszej szkoły. 

Natalia Długozima zajęła IV miejsce i tym samym zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.

W finale weźmie udział 17 uczestników w tym troje uczniów naszej szkoły:

Natalia Długozima

Julia Strógarek

Krzesimir Bryszewski.

Całej trójce gratulujemy awansu i trzymamy kciuki za sukces w finale. 

 

 II Półfinał Wakacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły rozstrzygnięty.
czytaj więcej

Pierwszy półfinał o Puchar Prezydenta Miasta rozstrzygnięty. Troje uczniów naszej szkoły brało udział. Dwoje Krzesimir Byszewski i Julia Strogarek zakwalifikowali sie do finału, który odbędzie sie w sierpniu. Gratuluję i dziękuję rodzicom za zaangażowanie .

Pierwszy półfinał o Puchar Prezydenta Miasta rozstrzygnięty.
czytaj więcej
 • Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Piły

 

 

Karta zgłoszeniowa do Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta miasta Piły

 

 

Organizator: Urząd Miasta Piły

 

 

Wypełniają rodzice / opiekunowie.

 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...............................................................................

 

Data urodzenia: ….............................................................................................

 

Pesel: ….................................... adres zamieszkania: …...............................................

 

Imię i nazwisko matki i ojca (prawnych opiekunów) : Mama...........................

 

Tata...........................................

 

Tel. kontaktowy: Mama......................................., Tata......................................

 

 

Termin: pierwszy półfinał 15.07.2016 , drugi półfinał 12.08.2016 , Finał 26.08.2016

 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (numer dowodu osobistego) :

 

Mama.....................................................  Tata.........................................

 

Czy dziecko może wracać do domu same. Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

 

Dodatkowe informacje o dziecku: przewlekłe choroby, alergie, przyjmowane leki, nadwrażliwość na leki i inne: ….......................................................................................

 

 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych:

 

  Oświadczam, że zezwalam mojemu synowi/córce na uczestnictwo w Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta miasta Piły. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacji sprawozdawczości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 roku.

 

 

          data                                                podpis ojca i matki (opiekunów prawnych)

 

….......................                            Mama …................................  Tata ….............................

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZSTANIE WIZERUNKU

 

 

Miejscowość i data …..........................................

 

 

 

Imię i nazwisko matki i ojca (prawnych opiekunów): Mama ….....................................

 

Tata …...............................................................................................................

 

Imię, Nazwisko Dziecka …...............................................................................

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka. Zgoda obejmuje zdjęcia, filmy oraz ich obróbkę. Zdjęcia będą wykorzystane na stronie internetowej www.sm.um.pila.pl oraz w materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta Piły.

 

 

 

 

Czytelne Podpisy – Mama …..............................  Tata …......................................

 

                                                                                                                           


Regulamin III Wakacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły

  

 

 

1. Organizatorzy: Urząd Miasta Piły

 

2. Patronat medialny:

 

3. Cel imprezy: Celem imprezy jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

 

 1. 1.     Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
 2. 2.     Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
 3. 3.     Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

4. Uczestnictwo: uczniowie i uczennice szkół podstawowych ( od 7 do 12 lat ).

 

5. Miejsce: Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego w Pile.

 

6. Data: 15 Lipca, godz. 10.00 - pierwszy półfinał, 12 sierpień, godz 10.00 - drugi półfinał, 26 sierpień godz 10.00  - finał.

 

7. Organizacja turnieju:

 

 1. Pierwszy etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi w Pile.

 

 1. Drugi etap konkursu będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu pierwszego i przejściu uczestników z Zespołu Szkół nr 2 na teren Miasteczka Ruchu Drogowego.

 

 1. Trzeci etap konkursu będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności techniki jazdy rowerem - tor sprawnościowy. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora.  Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego po zakończeniu etapu drugiego.

 

 

 1. Czwarty etap konkursu będzie polegał na przejechaniu wyznaczoną trasą przez organizatora, stosując się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego  i   znaków drogowych. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu trzeciego.

 

 1. Punktacja konkursu:

- test wiedzy ( jednokrotnego wyboru ) - składający się z 10 pytań  w półfinałach, i 20 pytań w finale. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

- udzielanie pierwszej pomocy - za prawidłowo wykonane zadanie uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

- technika jazdy (tor sprawnościowy) - za każdy błąd wykonany na torze przeszkód, uczestnik otrzyma punkty ujemne.

- wyznaczona trasa przejazdu - za każdy prawidłowo wykonany manewr, uczestnik otrzyma 1 punkt.

 

 1.  O kolejności w konkursie decyduje:

- ilość zdobytych punktów z czterech etapów, w przypadku jednakowej ilości punktów  o lepszym miejscu zadecyduje ilość zdobytych punktów w teście wiedzy, jeżeli to nie rozstrzygnie o kolejności zadecyduje dogrywka – omówienie w co powinien być wyposażony rower.

 

 1. Do ścisłego finału awansuje 8  uczestników z każdego półfinału.

 

 1. Nagrody w konkursie: Rower

 

     9. Postanowienia końcowe.

     1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w konkursie.

      2.  Uczestnicy chcąc wziąć udział w konkursie muszą przedstawić organizatorowi zgodę rodzica oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka.

     3. Każdy uczestnik do dnia konkursu musi 2 - krotnie uczestniczyć w zajęciach teoretyczno-praktycznych z zakresu  podstawowych zasad ruchu drogowego oraz dwa razy wziąć udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy organizowanych na terenie MRD, co zostanie potwierdzone otrzymaniem naklejki z logiem Straży Miejskiej oraz Miasta Piły.

    4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (np.: ilość osób zakwalifikowanych do finału).

    5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 


Punktacja etapu wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami przepisów ruchu drogowego.

 

 1. 1.     Wyjazd z parkingu ( włączanie się do ruchu ) - manewr skrętu w prawo

(prawa ręka, spojrzenie w lewo - 2 pkt ),

 1. 2.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, spojrzenie w lewo 2 pkt ),
 2. 3.     Sygnały świetlne - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, zastosowanie się do sygnałów świetlnych  2 pkt ),
 3. 4.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, spojrzenie w lewo 2 pkt ),
 4. 5.     Przejazd kolejowy - STOP ( zatrzymanie, spojrzenie w prawo, spojrzenie w lewo 3 pkt ),
 5. 6.     Zmiana pozycji jazdy przed skrzyżowaniem ( lewa ręka, spojrzenie przez lewę ramię 2 pkt ),
 6. 7.     Skrzyżowanie dróg równorzędnych - manewr skrętu w lewo ( spojrzenie w prawo oraz na wprost 2 pkt),
 7. 8.     Skrzyżowanie dróg równorzędnych - jazda na wprost ( spojrzenie w prawo      1 pkt),
 8. 9.     Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem - manewr skrętu w prawo  ( prawa ręka 1 pkt ),
 9. 10.                        Wjazd na drogę jednokierunkową - zmiana pasa ruchu ( lewa ręka, spojrzenie przez lewę ramię 2 pkt),
 10. 11.                        Skrzyżowanie o ruchu okrężnym - manewr skrętu w lewo ( lewa ręka, spojrzenie w lewo przed wjazdem na rondo 2 pkt ),
 11. 12.                        Zajęcie lewego pasa ruchu po wjechaniu na rondo ( zajęcie pasa ruchu 1 pkt ),
 12. 13.                        Zmiana pasa ruchu na rondzie - zjazd z lewego pasa na prawy, opuszczenie ronda ( prawa ręka, spojrzenie przez prawe ramię 2 pkt ),
 13. 14.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem, manewr skrętu w prawo ( prawa ręka, zastosowanie się do znaku 2 pkt ),
 14. 15.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, droga z pierwszeństwem, manewr skrętu w prawo ( prawa ręka 1 pkt ),
 15. 16.                        Skrzyżowanie z określonym pierwszeństwem przejazdu, jazda na wprost

( spojrzenie w lewo, w prawo 2 pkt ),

 1. 17.                        Wjazd na drogę bez przejazdu - manewr skrętu w prawo ( prawa ręka 1 pkt )

 

Możliwość zdobycia 30 pkt.

 


KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM

TOR SPRAWNOŚCIOWY

 1. Konkurencja polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez organizatora.
 2. Tor sprawnościowy będzie się składał z czterech przeszkód (elementów) w półfinałach, natomiast w finale będzie się składał z pięciu przeszkód (elementów),  wybranych przez organizatora. Czas przejazdu nie jest limitowany.

UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 5 metrów.

 1. Konkurencja praktyczna – jazda rowerem przeprowadzana jest na rowerach zapewnionych przez organizatora. Jednocześnie organizator nie wyklucza możliwości wykorzystania własnego roweru.
 2. Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem wykonuje zadanie obowiązkowo w kasku ochronnym, zapewnionym przez organizatora.
 3. Punktacja:

 

a)  każdy błąd uczestnika na przeszkodzie

minus 1 punkt

Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie – w tym między przeszkodami (punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło) 

b)  zjechanie z przeszkody jednoelementowej

minus 3 punkty

c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przeszkody wieloelementowej

minus 3 punkty

Za każdy ominięty odcinek pomiędzy podstawami, krążkami i listwami

d) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki

minus 3 punkty

e)  ominięcie całej przeszkody

minus 15 punktów

Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie

f) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower

minus 15 punktów

g) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony jako:

minus 1 punkt

h) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała uczestnika tej samej podstawy, krążka

minus 1 punkt

i) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód

minus 3 punkty

j)  zawracanie między przeszkodami

minus 3 punkty

k) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać

minus 15 punktów

Rynna

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

Slalom kółkowy – żmijka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrzymanie w miejscu

 

 

 

 

 

 

 Dnia 24 czerwca 2016r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w uroczystości pożegnania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu. Jej Absolwentami zostało 55 uczniów, 28 uczniów klasy VI A i 27 uczniów klasy VI B. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy.                                                                                   Najlepsi uczniowie otrzymali specjalne nagrody i tytuły:                                 

Złoty Absolwent – Julia Gładych                                                           

  Najlepszy z Najlepszych – Martyna Kaczmarek                                            

Najlepszy Sportowiec – Maria Modlitowska.                       

Pięcioro uczniów otrzymało nagrody książkowe od Rady Rodziców. Dla najlepszych uczniów nagrody książkowe ufundował Pan Burmistrz Roman Wrotecki.

                                                       M. Karbownik

                                                       A. Mierzwa


Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu
czytaj więcej

W piątek 24 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakńczenie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas I-V. O godzinie 8:00 uczniowie uczestniczyli w mszy świętej. Następnie w sali UDK odbyła się część oficjalna, podczas której zostały wręczone nagrody ksiązkowe uczniom, którzy osiągneli bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie klasy IIb i IVb wraz z wychowawcami przygotowali program artystyczny, który wszystkich wprowadził w nastrój wakacyjny. Po części artystycznej Dyrektor Marek Kamiński złożył życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw.

 

                                                                      Elżbieta Czyżewska

Zakończenie roku szkolnego klas I-V
czytaj więcej

W czwartek 23 czerwca nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 zwyciężali w konkursach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Rozdane zostały również dyplomy tym, którzy z wielkim zaangażowaniem brali udział w akcjach zbiórki makulatury oraz kasztanów.

Nagrodzeni w roku szkolnym 2015/2016
czytaj więcej

21 czerwca uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą panią Arletą Mazur i panią Mirosławą Lorczyk pojechali do Technikum Leśnego w  Goraju. Wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w konkursie zbiórki kasztanów. Na miejscu uczniów przywitali pan Krzysztof Andrzejewski i pan Maciej Krzysztofik, którzy oprowadzili dzieci po szkole i pięknym terenie przyszkolnym. Następnie grupa udała się do zagrody dzików. Małe warchlaki i dorosłe dziki widziane z bliska były dla dzieci największą atrakcją. Na koniec uczennice, które zebrały najwięcej kasztanów podczas jesiennej zbiórki, otrzymały pamiątkowe dyplomy i piękne albumy. Były to: Martyna Skibińska z klasy III b, Martyna Rajewicz z klasy I a i Kalina Grzeszczak z klasy I b.

Mimo deszczowej pogody wszystkim uczestnikom wycieczki dopisywał świetny humor, a dzieci z piosenką na ustach wróciły do Ujścia.

                                                                                              A.Mazur

Wyjazd do Goraju
czytaj więcej

20 czerwca uczniowie klasy IVa i IVb pod opieką Norberta Piątka i Mirosławy Lorczyk byli na wycieczce w Miasteczku Ruchu Drogowego w Pile przy ulicy Dąbrowskiego. Była to praktyczna lekcja umiejętności poruszania się w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy wcześniej zdali egzamin teoretyczny na kartę rowerową przystąpili do egzaminu praktycznego. Były to uczennice klasy IVb Julia Strógarek, Natalia Długozima, Małgorzata Tyrańska oraz Martyna Nawrot z kl.VIb i Mateusz Długozima z kl.VIa, którzy bardzo solidnie przygotowywali się do egzaminu. I to przyniosło efekt w postaci dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem po drogach publicznych. GRATULUJĘ !!! Wśród uczestników wycieczki byli i tacy, którzy spróbowali swoich umiejętności bez wcześniejszego przygotowania. Nie było to jednak takie proste mimo, że wcześniej z przepisami ruchu drogowego dzieci zapoznawały się teoretycznie na lekcjach zajęć technicznych, a starszy strażnik miejski Sebastian Krzoska praktycznie omówił i pokazał zasady poruszania się w ruchu drogowym. Może w przyszłym roku spróbują swoich sił.

Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego
czytaj więcej

         Dnia 9 czerwca br. uczniowie klasy IV a i IV b wraz z wychowawcami i nauczycielką przyrody udali się na wycieczkę do lasu. Bardzo serdecznie przywitała nas   Pani Maria Spychała, która była naszym przewodnikiem po ścieżce ,,Stary las uczy nas". Pani zapoznała nas z wiadomościami dotyczącymi Nadleśnictwa Sarbia. Bardzo ciekawie opowiadała nam  o życiu w lesie. Jak zbudowany jest las , jakie gatunki roślin i zwierząt w nim występują. Poznaliśmy też jak wygląda monitoring lasu. Dowiedzieliśmy się o drugim życiu drzewa i  na czym polega odnowienie naturalne. Nauczyliśmy się jak rozpoznawać gatunki drzew.  Zwiedziliśmy też wystawę z eksponatami zwierząt i trofeów. Była to wspaniała lekcja przyrody. Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników leśnych.

           Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Sarbia za możliwość uczestniczenia  w zajęciach na terenie ścieżki edukacyjnej, za upominki. Szczególnie składamy podziękowania Pani Marii Spychała za wspaniałą lekcję, ognisko oraz bardzo  miłą i gościnną atmosferę. 

Poznajemy las- wycieczka do Nadleśnictwa Sarbia
czytaj więcej
 • III miejsce Krzesimira Bryszewskiego w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

        W dniach 4-6 czerwca w Supraślu woj. podlaskim został rozegrany XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Uczeń naszej szkoły Krzesimir Bryszewski reprezentował woj. wielkopolskie.

       Trzydniowy pobyt na Podlasiu prócz eliminacji pisemnych, praktycznych i ustnych był dla uczestników OTWP pełen niespodzianek. Pierwszego dnia młodzież wzięła  udział w pikniku strażackim promującym województwo podlaskie. W drugim dniu była zorganizowana wycieczka ukazująca wielokulturowość tego województwa. Uczestnicy finału zwiedzili Miasto Supraśl, a w nim m.in. Prawosławny Monaster Najświętszej Marii Panny. W  Kruszynianach odwiedzili ośrodek muzułmański, z meczetem i cmentarzem tatarskim.
Po wycieczce szlakiem tatarskim członkowie OTWP zwiedzili Nadleśnictwo Krynki
z siedzibą w  Poczopku, gdzie odbyły się eliminacje praktyczne. Na zakończenie dnia uczestnicy zwiedzili Białystok. W ostatnim dniu , w Auli Magna w Pałacu Branickich w Białymstoku odbył się finał ustny i wręczenie nagród.

       Krzesimir bardzo ambitnie walczył we wszystkich etapach turnieju i w rezultacie zdobył III miejsce w kategorii szkół podstawowych. Gratulujemy sukcesu.

 

 

III miejsce Krzesimira Bryszewskiego w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu muzycznego „Jaka to melodia?” zorganizowanego przez Agatę Męcina z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2016r. została klasa VI A. Nagrodą jest bon dla klasy do wykorzystania w Pizzerii „Vesuvio”.

GRATULUJEMY!

1 czerwca w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Dziecka. Dyrekcja oraz nauczyciele zaplanowali dla dzieci wiele atrakcji. Uczniowie skorzystali z seansu bajek, wykonali ciekawe prace plastyczne oraz próbowali swoich sił w puszczaniu olbrzymich baniek. Na sali gimnastycznej odbywały się zawody sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W zmaganiach sportowych uczestniczyli również rodzice, którzy rozegrali mecz w dwa ognie. Tego dnia wszystkie klasy wzięły udział w przeglądzie piosenki szantowej w Ujskim Domu Kultury. Tutaj swoje zdolności muzyczne i wokalne zaprezentował również zespół K2 w składzie: Łucja Siekańska  oraz Agnieszka Skrobek. Dużym zaskoczeniem okazał się konkurs muzyczny, który przygotowała Agata Męcina wraz ze swoim tatą. Uczniowie wraz  z wychowawcami mieli za zadanie odgadnąć tytuły oraz wykonawców prezentowanych piosenek. Wszyscy świetnie się bawili i czekają na kolejne ciekawe propozycje już za rok.

Tego dnia nie mogło zabraknąć  słodkich  upominków, które w tym roku  przygotowane zostały przez Radę Rodziców oraz Bank Spółdzielczy w Chodzieży.

Dzień Dziecka
czytaj więcej

          Dnia 6 czerwca br. uczniowie klasy  5 a odwiedzili pasiekę pana Tadeusza Gazińskiego, który gościł u siebie zaprzyjaźnionego pszczelarza p. Józefa Masłowskiego. Panowie opowiadali uczniom      o życiu i roli pszczół w przyrodzie, o produktach jakie zawdzięczamy tym pracowitym owadom. Podzielili się z piątoklasistami swoją bogatą wiedzą na temat pszczelarstwa. Gospodarz pasieki poczęstował swoich młodych gości miodem i lizakami miodowymi. Na koniec spotkania został przeprowadzony konkurs wiedzy o pszczelarstwie. Nagrodami były słoiki miodu z pasieki pana Gazińskiego. Pan Tadeusz bardzo dba o swoje ule i ich mieszkańców. Uczniowie klasy 5 a wręczyli panom dyplomy w ramach podziękowania za gościnę poczęstunek, i bardzo ciekawą lekcję o pszczołach.

Agata Męcina, Marta Rowicka

Z wizytą w pasiece u Pana Tadeusza Gazińskiego
czytaj więcej

W piątek - 20 maja 2016r. uczniowie kl. II ci II a gościli marynarza - pana Marcina Radomskiego,kapitana żeglugi morskiej. Pan Marcin pochodzi z Piły i od wielu lat pływa statkami handlowymi po całym świecie. Nasz gość bardzo ciekawie opowiadał o swoim zawodzie, dzieci dowiedziały się, jak trudna i odpowiedzialna jest praca marynarza. Pan Marcin pokazał na mapie kraje i kontynenty, które odwiedził oraz opowiedział o swoich przygodach.Uczniowie mogli obejrzeć wiele zdjęć z jego rejsów po całym świecie oraz pamiątek  przywiezionych z podróży. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści naszego gościa, który także bardzo chętnie odpowiadał na liczne pytania uczniów. Na zakończenie spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę „Statek z bananami”. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za tak wspaniałe spotkanie.

                                                                   D.Męcina

Spotkanie z marynarzem
czytaj więcej

Koncert urodzinowy „Piosenka dla Jana Pawła II” ma już 11 – letnią tradycję w naszej szkole. 18 maja, dokładnie w 96 rocznicę urodzin naszego Patrona, spotkaliśmy się w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja, aby uczcić tego wielkiego Polaka.

Na wspólne świętowanie przybyli zaproszeni goście:

Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki,

Dyrektor ZEAS-u – Grażyna Gwardzik,

Przewodniczący Rady Rodziców - Janusz Chamarczuk,

Dyrektor UDK – Przemysław Zdunek,

Proboszcz - Robert Różański

Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola oraz uczestnicy Warsztu Terapii Zajęciowej.

         Podczas koncertu utwory muzyczne wykonali uczniowie z Kruszewa, Lipin, Piły, Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławia i Ujścia. Wszystkie prezentacje opowiadały o drogach życiowych człowieka, o radościach i trudach związanych z przemierzaniem tych dróg. Jak zawsze wykonywane utwory dostarczyły słuchającym wiele radości a także były powodem do zamyślenia i głębszej refleksji. Na zakończenie koncertu Pan dyrektor Marek Kamiński wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Finałową piosenkę „Ty tylko mnie poprowadź” wykonał Chór złożony z wszystkich występujących dzieci. Mamy nadzieję, że naszemu Patronowi spodobały się takie urodziny.

 

Koncert przygotowały i poprowadziły: M. Kozak-Jabłońska, D. Zielińska, L. Banasińska

Piosenka dla Jana Pawła II
czytaj więcej

13 maja uczniowie klasy Ia, Ib, Ic oraz IIb i IIc uczestniczyli w  warsztatach plastyczno-technicznych. Podczas tych warsztatów dzieci wykonywały odlewy gipsowe. Zajęcia te były  bardzo interesujące tym bardziej, że każdy uczestnik wykonał cztery odlewy, które w późniejszym terminie zostaną ozdobione.

Warsztaty plastyczno-techniczne
czytaj więcej

11 maja br. w UDK odbył się XI konkurs piosenki „Śpiewajmy Patronowi”. W tym roku uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali utwory odnoszące się do słów Jana Pawła II „Niech nasza droga będzie wspólna”.

I a – „Podajmy sobie ręce”

I b – „Zawsze razem”

I c – „Pokochałem Cię”

II a – „Znajdź przyjaciela”

II b – „W lesie”

II c – „Plecak pełen śmiechu”

III a – „Wyciągnij dłoń”

III b – „ Na drugi brzeg”

IV a – „Wędruj z nami”

IV b – „Drogi”

V a – „Ty wskazałeś drogę do miłości”

V b – „Wieża babel”

VI a – „Tam gdzie nie ma już dróg”

VI b – „Wszystko ma swój czas”

 

Bardzo ciekawe prezentacje muzyczne oceniało Jurry w składzie:

- p. Estera Serówka, p. Janusz Chamarczuk, p. Kamila Nizborała

 

Nagrodzono występy następujących klas:

W kategorii I-III     1 m. klasa II a, 2 m. klasa I b, 3 m. klasa II b

W kategorii IV-VI 1 m. klasa IV a, 2 m. klasa VI a, 3 m. klasa V a

Laureaci jak co roku wyśpiewali życzenia urodzinowe Patronowi podczas koncertu „Piosenka dla Jana Pawła II”

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom za przygotowanie pięknych prezentacji muzycznych, a dyrektorowi i pracownikom UDK za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

 

Konkurs przygotowały:

Magdalena Kozak-Jabłońska, Dorota Zielińska, Lidia Banasińska

 

 

 

Cała szkoła śpiewa dla Patrona
czytaj więcej

9 maja odbyło się spotkanie z leśniczym, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Pan  Roman Rożek przedstawił dzieciom sylwetki zwierząt, które zamieszkują naszą najbliższą okolicę. Leśniczy w wielką pasją opowiadał o wilkach, lisach, jeleniach oraz o innych mieszkańcach naszych lasów. Podczas tego spotkania chętne osoby mogły zadać pytania oraz wziąść udział w krótkim konkursie.  Serdecznie dziękujemy za nowe i ciekawe wiadomości.

Spotkanie z leśniczym
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma